برنامه زمان‌بندي آزمون : 
1. دريافت كارت ورود به جلسه : از ساعت 8 صبح روز شنبه اول ارديبهشت ماه 1397
2. زمان برگزاري آزمون : ساعت 10 صبح روز پنجشنبه 6 ارديبهشت ماه 1397(محل برگزاري آزمون، در كارت ورود به جلسه ذكر شده است)


نكته مهم 1 : دانش‌آموزان گرامي! دقت داشته باشيد كه پس از دريافت كارت ورود به جلسه، ضروري است كه كارت ورود به جلسه خود را به مديريت آموزشگاه تحصيلي خود ارائه نموده تا پس از عكس‌دار نمودن كارت و ممهور نمودن آن به مهر آموزشگاه، امكان حضور شما در روز آزمون در حوزه امتحاني ميسر گردد.
نكته مهم 2 : دريافت كارت ورود جلسه صرفاً كد ملي دانش‌آموز امكان پذير مي‌باشد. 
نكته مهم 3 : پس از برگزاري آزمون، كليد آزمون از طريق سايت www.natije.ir ارائه مي‌گردد. دانش‌آموزان گرامي مي‌توانند انتقادات، پيشنهادات و نظرات سازنده خود را از طريق آدرس الكترونيك modir@isfedu.ir با ما در ميان بگذارند.


جاوا اسکريپت در مرورگر شما غيرفعال مي‌باشد، لطفا آن را فعال نماييد يا از مرورگر ديگري استفاده كنيد